Alt materiale på Hair.dk's website er beskyttet af ophavsretslovgivningen og stilles udelukkende til rådighed for visning og læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i hel eller delvis elektronisk (digital) form, medmindre det er tydeligt angivet. Der må gerne tages kopi på papir til privat brug.
Yderligere anvendelse af tekster, billeder og øvrige illustrationer i kommerciel eller anden sammenhæng kræver skriftlig tilladelse fra Freeminds ApS. Freeminds ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl